Jak (ne)mít e-shopový košík z pohledu práva?

Právo na e-shopech se netýká jen obchodních podmínek, ale i toho, kde je umístěna informace o EET či jak zobrazovat souhrn objednávky a co v něm (ne)uvádět. Spolu s právní kanceláří Kropáček LEGAL v článku naleznete nejčastější případy s jejich vysvětlením.

Kde by měla být informace o EET optimálně umístěna a kde ji e-shopy nejčastěji uvádějí?

1. Na všech stránkách v patičce.

Tento model poskytne provozovateli e-shopu největší právní jistotu.

2. Umístění pouze na Homepage?

Tento model by mohl naplnit požadavek viditelnosti, avšak pro větší právní jistotu doporučujeme sdělení informace dle předchozího bodu.

3. Na stránce v košíku, kde se odesílá objednávka?

Ano, tato úprava by měla být také dostačující.

4. Pouze v Obchodních podmínkách?

Přikláníme se k názoru, že uvedením informace pouze v obchodních podmínkách nebude povinnost řádně naplněna. Nicméně doporučili bychom uvádět informace o EET jak na internetových stránkách, tak i v rámci obchodních podmínek.

Pro doplnění: Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů uvádí v § 25 odst. 1: „Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Metodika k tomuto zákonu uvádí trochu blíže, že informace ohledně evidence tržeb musí být čitelně zveřejněna na dostatečně viditelném místě internetových stránek pro každého zákazníka. Dále se k přesnému umístění zákon ani metodika nevyjadřuje.

Pokuta se v případě porušení této povinnosti může vyšplhat až na 50.000,- Kč.

Souhlas s obchodními podmínkami nebo předzaškrtnutý souhlas, co je správné?

Zákazník by měl projevit souhlas s obchodními podmínkami, proto předzaškrtnutý souhlas považujeme za nevyhovující. Zákazník by totiž mohl namítat, že s obchodními podmínkami nesouhlasil a políčka si nevšiml. Uvedení zaškrtávacího políčka, které musí zákazník zakliknout sám, je tak nejjistější variantou.

Souhlas uděluji tím, že kliknu na tlačítko odeslat?

Tato úprava se po právní stránce podobá variantě výše. Zákazník zde může namítat, že s obchodními podmínkami nesouhlasil a že si uvedené věty nevšiml. Tudíž ani tuto variantu bychom provozovatelům e-shopů nedoporučovali.

Když o tom není žádná informace na dané stránce před odesláním objednávky …

Rozhodně není. Tato úprava je naprosto nevyhovující.

Zasílání obchodních podmínek v e-mailu, jak to je?

Smlouva (jejíž součástí jsou obchodní podmínky) by po jejím uzavření měla být zákazníkovi v souladu s § 1822 a § 1827 občanského zákoníku poskytnuta. Pouhý URL odkaz zpřístupňující informace ve smlouvě nenaplňuje zákonný požadavek poskytnutí v textové formě (viz také § 1819 občanského zákoníku), a tak by dokumenty měly být zaslány přílohou e-mailu. Pro úplnost si dovolujeme uvést, že smlouva by měla být zákazníkovi zaslána kompletní, tedy včetně reklamačního řádu a případných dalších dokumentů.

Kompletní cena za objednávku – jakým způsobem má být zpracována?

(Před odesláním není vidět celková cena. E-shop nepočítá do částky “celkem” cenu za dopravu a platbu.)

Tato úprava je nedostačující. Před odesláním objednávky by měla být uvedena konečná cena, včetně všech poplatků, tedy i včetně poplatků za dopravu a platbu (v souladu s § 1811 občanského zákoníku). Pokud by cena nebyla konečná, mohla by být dovozena odpovědnost za klamavou obchodní praktiku dle zákona o ochraně spotřebitele.

Je nutno uvádět, jestli je cena včetně DPH?

Není nutné výslovně uvádět sazbu DPH, nicméně pokud informace o DPH vůbec nebude uvedena, bude dovozeno, že částka je konečná (včetně DPH) a nelze pak zákazníkovi účtovat více. V případě opačné praktiky by šlo o spáchání přestupku porušením § 13 zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jako nejvhodnější řešení považujeme uvést cenu ve formě např. 526,- Kč vč. DPH.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení, kdy je udělen?

V případech, kdy je vyžadován výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení (souhlas není potřeba pouze pro informování stávajících zákazníků o obdobném zboží/službě, které si objednali), je potřeba, aby zákazník tento souhlas poskytl výslovně. Text bude např.: „Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení.“ Pro doplnění uvádíme, že zaškrtnutím políčka nelze podmiňovat uzavření smlouvy.

Je nutný souhrn objednávky?

Dle § 1827 odst. 3 občanského zákoníku musí mít spotřebitel před odesláním objednávky možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Uvedený model se nachází na hraně souladu s tímto ustanovením. Dle našeho názoru je vhodnější zahrnout do košíku rekapitulaci celé objednávky, tedy shrnutí veškerých zadaných údajů. Zároveň by měla být zákazníkovi poskytnuta možnost tyto údaje opravit (např. vrácením se na předešlý krok), ale i celou objednávku zrušit.

Příklad, kdy e-shop žádný souhrn nemá. Na odesílací stránce ani nemá objednávané zboží. Uživatel obsah košíku vidí v prvním kroku. Může to tak být?

Nemůže, u tohoto modelu nelze považovat zmíněný první krok vůbec za rekapitulaci objednávky (viz odpověď výše).

Pojištění zásilky a jiné formy navýšení hodnoty objednávky – jsou tyto služby v „mezích“ zákona?

Obecně nabídka delší záruky za příplatek, různých pojištění a podobných služeb je v pořádku. Nabízení vyřízení reklamace za poplatek se již dostává do rozporu s § 19 zákona o ochraně spotřebitele, a to i v případě přednostního vyřízení reklamace, jelikož prodávající má reklamace vyřídit zásadně bez zbytečného odkladu.

Je legální cokoliv mít předzaškrtnuto, co zvyšuje celkovou cenu objednávky?

Tato forma by mohla být právně problematická. Zákazník může opět namítat, že si políčka nevšiml a že s koupí této extra služby nesouhlasil. Česká obchodní inspekce by jej mohla posoudit jako nekalou obchodní praktiku.

Zvýšení ceny (v tomto případě balné), aniž to mohu ovlivnit, je to v pořádku?

Navýšení ceny ve formě balného je v pořádku (samozřejmě částka má být přiměřená), částka za balné však musí být zahrnuta v rámci konečné ceny před odesláním objednávky.

Článek připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří:

Kropáček LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. – www.kropaceklegal.cz
budova Keystone, 6. patro, Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 Karlín
: 04909933, DIČ: CZ04909933

 

Petra Mikulášková
Specializuji se na práci se zbožovými srovnávači Heureka.cz a Zboží.cz. Využívám přitom zkušenosti z vedení vlastního e-shopu i ze spolupráce s desítkami klientů. Ovládám nejen nástroje pro biddování a úpravu XML feedů, ale také Google Analytics. Snadno tak zjistím, v čem děláte chybu a pomůžu vám ji vyřešit. A společně zvýšíme vaše tržby.
Komentáře
  1. Petee napsal:

    Díky, opravdu vyčerpávající článek

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Petra
    Mikulášková


    Specializuji se na práci se zbožovými srovnávači Heureka.cz a Zboží.cz. Využívám přitom zkušenosti z vedení vlastního e-shopu i ze spolupráce s desítkami klientů. Ovládám nejen nástroje pro biddování a úpravu XML feedů, ale také Google Analytics. Snadno tak zjistím, v čem děláte chybu a pomůžu vám ji vyřešit. A společně zvýšíme vaše tržby. Více o mně…