Mgr. Pavel Kropáček (pravopropodnikatele.cz): I obchodní podmínky jsou autorským dílem

V ČR je spousta advokátních kanceláří. Každá se specializuje trochu jiným směrem, co se týče oblasti práva. V Praze najdete advokátní kancelář, která poskytuje svoje služby taktéž pro e-shopy. A nejen to. Veřejně se věnuje osvětě i na svém webu pravopropodnikatele.cz

Na které oblasti práva se specializujete, které z nich se týkají eshopů?

Naše advokátní kancelář se zabývá převážně obchodním právem, zejména obchodními korporacemi a právem nemovitostí; pro naše klienty často řešíme obchodní smlouvy z nejrůznějších oblastí a otázky týkající se pracovního práva. Další oblastí naší specializace je právo IT, tj. licenční smlouvy, smlouvy používané e-shopy jako dodavatelské systémy a všeobecné obchodní podmínky e-shopů. V oblasti práva IT provozujeme web pravopropodnikatele.cz

K čemu tento web slouží? Jak je využíván?

Web je koncipován tak, aby provozovatelům e-shopů a dalším zájemcům o oblast práva poskytl pokud možno ucelené právní poradenství. Na web jsou pravidelně vkládány odborné články týkající se právních vztahů v souvislosti s internetovým podnikání, jejichž cílem je srozumitelnou formou prezentovat i komplikovanější právní otázky. Dále nabízíme zdarma ke stažení vzory nejrůznějších smluv a dalších dokumentů.

Pokud mají klienti zájem o poradenství v konkrétních otázkách, nabízíme online právní poradnu, v jejímž rámci náš tým zodpovídá krátké i složitější dotazy a vypracovává a reviduje smlouvy.

S Mgr. Pavlem Kropáčkem v kanceláři v Praze.

S Mgr. Pavlem Kropáčkem v kanceláři v Praze.

Co majitelé e-shopů u Vás nejčastěji poptávají / řeší?

Jednoznačně vedou všeobecné obchodní podmínky, ať už pro běžný prodej zboží, nebo poskytování služeb, nebo specifičtější případy poskytování licencí, elektronického obsahu a podobně. Dále řešíme smlouvy o prodeji domén nebo celých e-shopů, často i se sklady a zásobami. V rámci právní poradny se klienti dotazují na rozsah svých práv a práv zákazníků, nejčastěji pokud řeší se zákazníky problémy ohledně placení a reklamace zboží.

VOP – proč je nekopírovat?

Všeobecné obchodní podmínky jsou základním dokumentem, podle kterého se řídí práva a povinnosti prodejce i zákazníků. V rámci zákonných mantinelů, které tvoří ochrana spotřebitele, má prodejce možnost určit pravidla, která budou na jeho e-shopu platit, tedy v podstatě svůj vlastní zákon svého e-shopu. Může tedy prosazovat i svá vlastní práva. Z tohoto pohledu je tedy škoda, že prodejci tuto možnost nevyužívají a přejímají „sterilní“ obchodní podmínky, které jejich zájmy nijak nezohledňují.

Další věcí je pochopitelně velice často pochybná kvalita volně dostupných obchodních podmínek nebo podmínek vytvořených pomocí automatických generátorů. Takovéto dokumenty často obsahují neplatná, protizákonná nebo jednoduše nesmyslná ustanovení.

Konečně platí, že i obchodní podmínky jsou autorským dílem, a jejich kopírováním bez souhlasu autora se tedy e-shopař dopouští porušování autorských práv.

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník – pozorujete nějaké citelné změny v praxi, co se týče e-shopů?

V souvislosti s mohutnou medializací změn byl na počátku roku zvýšený zájem o úpravu obchodních podmínek a smluv podle nového občanského zákoníku, ale do dnešního dne řada e-shopařů své dokumenty ani praxi nezměnila a nadále se řídí již neúčinnou právní úpravou.

Opravdu zajímavé bude pozorovat novou rozhodovací praxi soudů a správních orgánů; na tu si ovšem budeme muset i několik let počkat. Podle toho, jak se k novinkám z právní úpravy postaví tyto orgány, se následně budou zákonná ustanovení vykládat.

Na co by si podle Vás měli provozovatelé e-shopů dávat z hlediska práva pozor?

Základem je mít v pořádku veškeré základní dokumenty, typicky tedy obchodní podmínky. V této souvislosti bych ovšem rád upozornil na to, že samotné odborně vypracované a technicky bezvadné obchodní podmínky nejsou dostatečné, pokud se podle nich prodejce sám neřídí, například neposkytuje zákazníkům všechna práva, která v obchodních podmínkách deklaruje.

Obzvlášť pro drobné a začínající e-shopaře platí, že by měli věnovat zvýšenou pozornost obsahu, který do e-shopu vkládají. To, že lze nějaký obrázek najít na Google a stáhnout, neznamená, že není chráněn autorským právem! To samé platí i o textech; také články jsou autorským dílem a jako takové jsou chráněny. Lze tedy jen doporučit používat vlastní nebo řádně zakoupený obsah, tím si ušetří řadu pozdějších starostí a výdajů.

gfdgf

Aktuálně řešíme otázku kontrol e-shopů z pohledu dozorových orgánů.

Můžete se s námi podělit o nějaký kuriózní případ z praxe?

Díky internetu se neuvěřitelně rozšířily možnosti toho, co lze prodávat. Řešili jsme tedy pro klienty i obchodní podmínky pro věštění z karet, prodej ručně šitých oblečků pro psy nebo pro zapůjčování domácích mazlíčků.

Kontroly e-shopů – existují? Máte zkušenosti?

Kontrolu e-shopů, zejména z hlediska dodržování ochrany spotřebitele, provádí Česká obchodní inspekce. V ČR je více než 40 000 e-shopů a jejich množství v posledních letech meziročně vzrůstá i o 15%. Pochopitelně ne všechny tyto e-shopy jsou aktivní, ale jedná se o značné množství. Je tedy jasné, že kontroly jsou spíše namátkové. Podle našich zkušeností kontroly nejčastěji přicházejí na podnět zákazníků, kteří z nějakého důvodu nejsou s e-shopem spokojeni (zejména kvůli vyřízení své reklamace nebo postoji obchodníka při odstoupení od smlouvy). Oblasti odstupování od smlouvy a reklamací jsou rovněž ty, ve kterých e-shopaři nejčastěji chybují. Zákazníci ČOI využívají často jako „páku“ na prodejce s tím, že pokud jim nevyhoví, pošlou na ně kontrolu. Vzhledem k velkému množství předpisů, jimiž se prodejci musí řídit, a nedostatečné orientaci e-shopařů v těchto předpisech, se nějaké pochybení ve většině případů objeví. Za zjištěné nedostatky ukládá ČOI pokutu.

Další kontroly mohou přijít ze strany Úřadu pro ochrany osobních údajů; také zde se ve většině případů jedná o podnět zákazníka, a to nejčastěji kvůli zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. Sankce v tomto případě nejsou natolik výrazné, obvykle postačí domluva a upuštění od porušování zákona. Pokud se ovšem jedná o masivnější spamování, hrozí e-shopaři i zde citelná pokuta.

Samostatnou kapitolou je kontrola ze strany živnostenských úřadů, ale je nutno podotknout, že s případy podnikání bez živnostenského oprávnění se v praxi nesetkáváme.

Pokud potřebujete odbornou právní radu, můžete využít renomovanou právní (online) kancelář na adrese www.pravopropodnikatele.cz, kterou sama využívám.
Pozor! Od 1.1.2014 platí nový občanský zákoník. Už jste si aktualizovali obchodní podmínky na e-shopu? Pokud ne, tak na www.pravopropodnikatele.cz/obchodni-podminky vám pomohou.
Petra Mikulášková
Specializuji se na práci se zbožovými srovnávači Heureka.cz a Zboží.cz. Využívám přitom zkušenosti z vedení vlastního e-shopu i ze spolupráce s desítkami klientů. Ovládám nejen nástroje pro biddování a úpravu XML feedů, ale také Google Analytics. Snadno tak zjistím, v čem děláte chybu a pomůžu vám ji vyřešit. A společně zvýšíme vaše tržby.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Petra
    Mikulášková


    Specializuji se na práci se zbožovými srovnávači Heureka.cz a Zboží.cz. Využívám přitom zkušenosti z vedení vlastního e-shopu i ze spolupráce s desítkami klientů. Ovládám nejen nástroje pro biddování a úpravu XML feedů, ale také Google Analytics. Snadno tak zjistím, v čem děláte chybu a pomůžu vám ji vyřešit. A společně zvýšíme vaše tržby. Více o mně…