Úvod do problematiky průmyslových práv

Málokdo si uvědomuje, že svojí obchodní či výrobní činností může lehce vstoupit do práv někoho jiného, aniž by si to uvědomil. Typickým příkladem je kopírování designu vzhledu výrobku. Nejen o těchto tématech bylo školení s názvem Úvod do problematiky průmyslových práv. Proběhlo v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně a školitelkami byly zástupkyně Úřadu průmyslového vlastnictví – Jarmila Abratová a Zuzana Čapková.

Informací zaznělo vskutku mnoho. Na úvod bych heslovitě vystihla čtyři nejdůležitější myšlenky ze školení:

 • Průmyslová práva se dědí. Tzn., když vás např. srazí auto a zemřete, přechází práva, jsou-li platná, na vaše dědice, tedy vaší smrtí jen tak nezaniknou.
 • V databázi úřadu leží spousta zaniklých patentů, vynálezů, ochranný známek apod. Platnost ochrany si musí hlídat vždy vlastník práva, tedy vy.
 • Úřad nezajišťuje dozorovou činnost, pouze eviduje jednotlivá vlastnická práva. Tzn., že když někdo poruší vaše práva (neprávem použije vaši ochrannou známku), musíte to řešit soudně.
 • Aktualizace databáze probíhá 1x denně. Informací v ní jsou tedy maximálně aktuální, přičemž ve výsledku hledání databáze je vidět datum, kdy proběhla poslední aktualizace informací v databázi.

Procházejte databáze, než si podáte jakoukoliv přihlášku

Velmi častou chybou při registraci patentu, vynálezu, ochranné známky či jiného prvku ochrany průmyslového práva je špatný průzkum toho, co už je chráněno. K tomu slouží právě databáze, které spravuje Úřad průmyslového vlastnictví, a také databáze mezinárodního charakteru. Podavatelé se tak mohou dostat do situace, že jsou jejich návrhy zamítnuty. Abyste se do této situace nedostali, můžete:

 • Přizvat na pomoc patentového zástupce (znalce). Je to ovšem placené služba a není nejlevnější. U větších záležitostí může tato investice ušetřit další náklady. Je to tak trochu podobné, jako když využíváte služeb daňového poradce s kulatým razítkem.
 • Detailně prozkoumat databázi ÚPV. Navíc lze využít i helpdesku, který je součástí úřadu a pomáhá právě např. s orientací a hledáním v databázích úřadu.
Webové stránky komory patentových zástupů na www.patzastupci.cz. V registru dohledáte kontakty na jednotlivé patentové zástupce.

Webové stránky komory patentových zástupů na www.patzastupci.cz. V registru dohledáte kontakty na jednotlivé patentové zástupce.

Plánujete výrobu, nenarušíte tím práva někoho jiného?

Rozhodnete-li se pro výrobu a následný prodej nějakého produktu, může se v některých případech stát, že narušíte práva někoho jiného. Už z tohoto důvodu je vhodné si sem tam projít databáze a sledovat, zdali svými novými výrobními a obchodními aktivitami nenarušujete práva někoho jiného. Typicky se jedná o kopírování vzhledu výrobku (tzv. průmyslový vzor).

Průmyslové právo zahrnuje 6 dílčích oblastí ochrany

Vynálezy/patenty se udělují pro vynálezy. Ty musí být nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a současně jsou průmyslově využitelné. Typicky se jedná o výrobní postupy, konkrétní výrobky, zařízení k výrobě či chemickou látku. Platnost patentu činí 20 let. Správní poplatky za udělení patentu najdete zde.

Užitné vzory se označují jako malé vynálezy. Jedná se o ochranu konkrétního technického řešení, které je nové, průmyslově využitelné a přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Doba ochrany činí 4 roky a lze ji prodloužit. Správní poplatky za udělení užitného vzoru najdete zde.

V detailu vynálezu/patentu v databázi ÚPV najdete jeho kompletní specifikaci.

V detailu vynálezu/patentu v databázi ÚPV najdete jeho kompletní specifikaci.

Průmyslové vzory chrání vzhled výrobku či jeho součást (linie, obrysy, barvy, tvar, struktura, materiály výrobku a jeho zdobení). Výrobek musí být nový a mít individuální povahu. Platnost ochrany je 5 let od udělení a lze ji prodlužovat. Správní poplatky za udělení průmyslového vzoru najdete zde.

V databázi průmyslových vzorů najdete např. oblečení Ministerstva obrany, v tomto případě se jedná o bundu odstřelovače. Průmyslový vzor chrání vzhled výrobku.

V databázi průmyslových vzorů najdete např. oblečení Ministerstva obrany, v tomto případě se jedná o bundu odstřelovače. Průmyslový vzor chrání vzhled výrobku.

Ochranné známky jsou označení grafického znázornění. To je složené nejčastěji z písmen, číslic, barev, kresby, slov, případně tvaru výrobku nebo obalu. Platnost ochrany je 10 let od udělení zápisu a lze ji prodloužit. Správní poplatky za udělení ohranné známky najdete zde.

Logo slevového portálu Slevomatu je taktéž chráněno ochrannou známkou, v tomto případě kombinovanou (slovní název a vzhled).

Logo slevového portálu Slevomatu je taktéž chráněno ochrannou známkou, v tomto případě kombinovanou (slovní název a vzhled).

Označení původu (OP) je název oblasti, místa či země, z nichž zboží pochází. Současně musí mít toto zboží kvality a vlastnosti dané zeměpisným územím, z něhož pochází, stejně tak i výroba musí na tomto území probíhat. Zeměpisným označením (ZO) je název území, z něhož zboží pochází. Zboží má současně určitou kvalitu či jiné vlastnosti, které lze přičíst zeměpisnému původu. Výroba, zpracování nebo příprava zboží probíhá na daném území. Doba ochrany se pro oba případy uděluje „neomezeně“ (po celou dobu musí zboží splňovat všechny podmínky, jinak o označení přijde). Správní poplatky naleznete zde.

Hořické trubičky patří mezi klasické OP/ZO.

Hořické trubičky patří mezi klasické OP/ZO.

Topografie polovodičových výrobků je spíše pomalu umírající způsob ochrany průmyslových práv. Jedná se o znázornění rozmístění obvodových prvků na integrovaném obvobu a jejich vzájemné propojení. Tuto formu ochrany mohou žádat pouze občasné ČR nebo subjekty se sídlem na území ČR. Správní poplatky naleznete zde.

Ochrana má vždy lokální působnost

Pokud podáte přihlášku na Úřad průmyslového vlastnictví v ČR, bude mít ochrana platnost na území ČR a vy ji následně po schválení dohledáte v národní databázi. Je-li vaším zájmem mezinárodní ochrana, musíte si nejen připlatit, ale podat přihlášku do zahraničí. Navíc tyto přihlášky musí být vyplněny v cizím jazyce, přičemž překlad si zajišťujete sami.

Typickým problémem je výroba např. konkrétního tvaru nože. V ČR si jej zaregistrujete jako průmyslový vzor, ovšem v Číně jej mohou vyrábět a prodávat, protože působnost vaší ochrany se na jejich území nevztahuje. Pokud by tomu tak mělo být, museli byste mít tuto ochranu evidovanou i v Číně.

Kuchyňský nůž registrovaný jako průmyslový vzor s platností na území ČR.

Kuchyňský nůž registrovaný jako průmyslový vzor s platností na území ČR.

Samozřejmě platí, že čím větší působnost v rámci zahraničí chcete pokrýt, tím větší náklady na poplatky vás čekají. V důsledku toho se malým či středním firmám finančně nevyplácí chránit svoje zájmy i v zahraničí.

On-line databáze Úřadu průmyslového vlastnictví

Když vstoupíte na stránky Úřadu průmyslového vlastnictví, můžete se pomocí rozcestníku na hlavní stránce dostat na stránku s nabídkou databáze pro konkrétní typ ochrany. Úřad poskytuje informace jak ze své národní databáze, tak současně odkazuje na zahraniční databáze.

Hlavní stránky Úřadu průmyslového vlastnictví s rozcestníkem na adrese www.upv.cz.

Hlavní stránky Úřadu průmyslového vlastnictví s rozcestníkem na adrese www.upv.cz.

Úřad nabízí základní a pokročilé vyhledávání. Výhody pokročilého vyhledávání tkví v tom, že pomocí logických operátorů si můžete přes filtry vytáhnout více relevantních odpovědí a navzájem je podmiňovat. Díky tomu dosáhnete přesnějších výsledků.

Budete-li si chtít např. v rámci užitných vzorů najít všechny platné dokumenty, které obsahují v názvu slovo stavebnice, stačí v rolovacím menu vybrat pole název, do něj zadat slovo stavebnice a dále vybrat pole stav řízení a zde zadat číslo 6. Mezi těmito dvěma poli musí být logický operátor AND. Číslo 6 v poli stav řízení zjistíte tak (a nejen pro toto pole, ale i některá další pole), že si kliknete na symbol knihy vedle formulářového pole. Zobrazí se vám okno s nabídkou hodnot, které do formulářového pole můžete zadat.

Rozšířené hledání v databázi průmyslových vzorů.

Rozšířené hledání v databázi průmyslových vzorů.

Tabulka s výsledky hledání se označuje jako hitlist. Vedle toho si můžete všechny výsledky některých databází zobrazit i ve formě obrázkové galerie. V ní pak vidíte konkrétní obrázky všech užitných vzorů, ochranných známek, vynálezů apod. Na detail přihlášky jednotlivých obrázků se dostanete kliknutím na číslo zápisu.

Vedle klasického hitlistu nabízí databáze obrázkovou galerii. Tuto galerii nenajdete ovšem ve všech typech databází.

Vedle klasického hitlistu nabízí databáze obrázkovou galerii. Tuto galerii nenajdete ovšem ve všech typech databází.

Úřad průmyslové vlastnictví umožňuje mimo jiné individuální školení. To znamená, že zástupci úřadu dojedou do firmy a obeznámí zaměstnance s problematickou průmyslových práv ve vztahu k výrobním či obchodním činnostem firmy.

S paní Čapkovou, zaměstnankyní ÚPV, během školení.

S paní Čapkovou, zaměstnankyní ÚPV, během školení.

Petra Mikulášková
Specializuji se na práci se zbožovými srovnávači Heureka.cz a Zboží.cz. Využívám přitom zkušenosti z vedení vlastního e-shopu i ze spolupráce s desítkami klientů. Ovládám nejen nástroje pro biddování a úpravu XML feedů, ale také Google Analytics. Snadno tak zjistím, v čem děláte chybu a pomůžu vám ji vyřešit. A společně zvýšíme vaše tržby.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Petra
  Mikulášková


  Specializuji se na práci se zbožovými srovnávači Heureka.cz a Zboží.cz. Využívám přitom zkušenosti z vedení vlastního e-shopu i ze spolupráce s desítkami klientů. Ovládám nejen nástroje pro biddování a úpravu XML feedů, ale také Google Analytics. Snadno tak zjistím, v čem děláte chybu a pomůžu vám ji vyřešit. A společně zvýšíme vaše tržby. Více o mně…