placla

Ukázka části administrace systému Placla.cz se zobrazením poptávky.