Vyřizování objednávky patři k běžným činnostem pana Iláše

Vyřizování objednávky patři k běžným činnostem pana Iláše